Home

Jahodná v Sečovciach

Krátku zmienku o vystúpení FS Jahodná v Sečovciach nájdete v lokálnom mesačníku Sečovčan.

http://www.secovce.sk/get_news_files.php?id=124

http://www.iksankomputer.web.id/